LMD’s V-Sensor and e-Checkup at advanced stage of development